Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

OWT

W dniu dzisiejszym środa 14.15-15.00 w sali 130 odbędzie się przygotowanie do I etapu OWT. Eliminacje szkolne odbędą się w piątek 19.10.2018 o godz.10.30

Naszej szkole przyznano Kartę jakości mobilności !!!!

Z radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + przyznała naszej szkole Kartę jakości mobilności. Karta jakości mobilności uznaje naszą operacyjną zdolność  do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera nasze wysiłki w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Karta uznaje również wysoką  jakość […]

STYPENDIA „MAZOWSZE”

DRODZY STYPENDYŚCI, INFORMUJEMY, ŻE DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. BRECHTA 3, NALEŻY ZŁOŻYĆ: – INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZNIA (1 EGZEMPLARZ), – UMOWĘ ( 3 EGZEMPLARZE). WYMAGANY JEST PODPIS I PIECZĄTKA DYREKTORA SZKOŁY DOKUMENTY DOSTĘPNE POD ADRESEM: https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/dokumenty

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY

na plakat związany ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości Zasady: tematem ma być rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości; format co najmniej A3; technika dowolna; termin oddawania prac: do 26.10.2018 r.; prace należy oddawać do p. Małgorzaty Jakubowskiej, p. Anny Szyndler lub p. Marty Osińskiej; nagrodą będą oceny bardzo dobre i celujące z historii lub języka […]

Nowe boisko uroczyście otwarte!

W dniu dzisiejszym, po uroczystości ślubowania klas I, w obecności Burmistrza Mokotowa pana Bogdana Olesińskiego, dokonaliśmy uroczystego otwarcia naszego nowego boiska. Brawo my! Dla zainteresowanych: boisko w wersji poprzedniej zostało utrwalone w filmie „7 uczuć” Marka Koterskiego.

Gratulacje!!! Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Mamy przyjemność poinformować , że nasi uczniowie Tycjan Kołecki 4tm2 i Przemek Bielawski 3tc w dniu 10.10. 2018 zostali wyróżnieni i uhonorowani przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu  jako najlepsi stypendyści Mazowsza w projekcie „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  Panowie serdecznie gratulujemy!  

Pretesting FCE i CAE szczegółowy harmonogram od 15 października

pretesting listy  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem. Uczniowie powinni być wyposażeni w długopis, ołówek oraz gumkę. Prosimy o punktualność! Druga tura pretestingu planowana jest na marzec 2019 – osoby, które teraz nie zmieściły się na listach, będą miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.   Joanna Kamola-Okońska  

12 października 2018 r. – organizacja zajęć

Dyrektor szkoły informuje, że 12 października 2018 r. odbędzie się: o godzinie 10.30 w budynku C – uroczystość Ślubowania klas pierwszych oraz otwarcia  nowego boiska sportowego. Uczniowie klas pierwszych mają 3 pierwsze lekcje, a po uroczystości są zwolnieni z pozostałych zajęć. Dodatkowo informuję, że zajęcia w tym dniu odbywać się będą według poniższego harmonogramu:   […]

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł: MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2018-2019 POD HONOROWYM PATRONATEM: Dr Alicji Adamczyk – Prezesa Urzędu Patentowego RP Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o […]

Matematyka w obiektywie

Zapraszamy do udziału w IX edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Rejestracja i szczegółowe informacje pod adresem http://mwo.usz.edu.pl/. Termin zgłoszeń: 15 listopada 2018 r. dodatkowe informację: Agnieszka Suska

Modelowanie i projektowanie w 3D – zajęcia w programie Autodesk Inventor

Informujemy o prowadzeniu w ZSLiT nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56, zajęć międzyszkolnych w ramach Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół – SMOK w roku szkolnym 2018/2019  pn. „Modelowanie i projektowanie w 3D – zajęcia w programie Autodesk Inventor”, które będą realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych od października do grudnia 2018 roku i dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Są […]

STYPENDIA SAPERE AUSO

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium m. st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów, został przedłużony do dnia 10 października 2018 r. Poniżej link do zapoznania się ze szczegółami dot. w/w stypendium: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/18588-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-dla-uzdolnionych-uczniow

1 2 3 63
Mawilux
ATMSolutions
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Microsoft IT Academy
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Zmiana rozmiaru czcionki
Kolory strony