Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

kwalifikacje:

  • E12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych.
  • E13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
  • E14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Przedmioty rozszerzone

  • matematyka
  • fizyka

kwalifikacje:

  • E03 - montaż systemów mechatronicznych.
  • E18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty rozszerzone

  • matematyka
  • fizyka

Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Oddajcie swój głos na nasz projekt do budżetu partycypacyjnego pt.

"Sportowa Wiśniowa dla Mokotowa".

Cel projektu to budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie ZSLiT nr 1 - najlepszego technikum na Mazowszu!

Perspektywy 2016

Szkoła Sukcesu

Zmiana terminu składania oryginałów dokumentów przez kandydatów

Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin składania dokumentów i zaświadczeń lekarskich na 29 lipca godz. 12:00. Zmieniono również terminy rekrutacji uzupełniającej. Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni […]

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Od dnia 15 lipca od momentu opublikowania list zakwalifikowanych sekretariat będzie wydawał skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do TECHNIKUM. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają od 15 lipca (od momentu wywieszenia list) do 26 lipca do godz. 12:00: oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego tylko TECHNIKUM: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia […]

Lista podręczników

W pierwszych dniach września biblioteka szkolna zorganizuje kiermasz podręczników używanych. Lista podręczników klasa 1 Technikum   Klasy I Technikum Mechatroniczne nr 1 Lista podręczników klasy 2 – 4 Technikum  podreczniki Technikum klasy 2 3 4 Lista podręczników klasa 1 Liceum Klasa I_ LXXX LO Lista podręczników klasa 2 Liceum Klasa II_LXXX LO Lista podręczników klasa 3 Liceum […]

Wyniki egzaminu maturalnego

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 5 lipca około godz. 11:00.

Certyfikat Szkoły Łowców Talentów Dla Technikum Mechatronicznego Nr 1

Miło nam poinformować, że Technikum Mechatroniczne nr 1 w dowód uznania za zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych  otrzymało Certyfikat Szkoły Łowców Talentów w roku szkolnym 2015/2016.   Wyróżnienie Certyfikat

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 24 czerwca 2016 r. o godzinie 8.30 na boisku szkolnym. W przypadku opadów deszczu Uczniowie proszeni są o udanie się bezpośrednio do sal na spotkanie z Wychowawcami. Wykaz sal poniżej.   Spotkania z Wychowawcami w dniu 24 czerwca 2016 r. LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   Klasa Wychowawca Sala 1 la […]

1 2 3 9