Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

MATURA POPRAWKOWA

Termin części pisemnej i ustnej matury poprawkowej to 21 sierpnia 2018 r. Egzamin pisemny godz.9:00, ustny 8:00. Poprawka przysługuje absolwentowi, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej. Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego z egzaminu maturalnego w sesji letniej 2018 r. zobowiązany jest do złożenia […]

Świadectwa dojrzałości 3 lipca

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 3 lipca od godz. 8:00 w sekretariacie lub w 114a. Gratulujemy wszystkim! 🙂

Wnioski o stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – do odbioru

Zapraszam do pok. 114a po odbiór wniosków o stypendium w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia edukacyjne  zostały już poświadczone za zgodność z oryginałem i można już przekazywać dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego.

BUFET – ogłoszenie o ofercie dzierżawy

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 oferuje do dzierżawy od 01 września 2018 r. pomieszczenie bufetowe o pow. 48 m2 na II piętrze budynku przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie ograniczonej działalności gastronomicznej, w formie bufetu dla uczniów i pracowników szkoły. Pełna treść ogłoszenia oraz wzór umowy dzierżawy znajduje się poniżej: […]

Szkolenie SEP w dniu 27 czerwca

Informujemy, że w dniu 27 czerwca (środa) odbędzie się druga tura SZKOLENIA SEP dla uczniów klas: 2, 3 i 4, którzy zadeklarowali chęć udziału w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się w sali 211 w godzinach: 9:00 – 15:30 Na początku szkolenia uczestnicy wypełnią formularz, dzięki któremu będą mogli wziąć udział w egzaminie. Potrzebne będą: nr PESEL oraz […]

Wnioski o stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – harmonogram działań

Uczniowie naszej szkoły , którzy będą ubiegać się o stypendium w ramach IV edycji „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” proszeni są o zapoznanie się z poniższym harmonogramem działań: od 22 czerwca br. do 11 lipca br. rejestracja wniosków na stronie https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl składanie wygenerowanych wniosków wraz z kopiami dokumentów poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia do […]

Szkolenie ARDUINO

W dniach: 23 czerwca do 29 czerwca  w godzinach:8:00 – 12:00 oraz 12:15 do 16:15 w pracowni 18 odbędą się zajęcia „Koła Robotycznego” w ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość” dla 2 grup. Szkolenie odbędzie się wg HARMONOGRAMU [pdf]

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 27 i 28 sierpnia. 27 sierpnia godz. 9:00 – wszystkie egzaminy z matematyki 28 sierpnia godz. 9:00 – język polski, język rosyjski i fizyka

Stypendia Rady Rodziców ZSLiT nr 1

Uprzejmie informujemy, że stypendia Rady Rodziców ZSLiT nr 1 będą wypłacane Sekretariacie Dyrektora Szkoły, w pok. 105 na I piętrze : 21 czerwca br. (czwartek) w godz. 9.00 – 12.00 i  13.00 – 15.30 22 czerwca br. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00 i 13 – 15.30 W kolejne dni robocze od 7.30 – 15.30.  

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca br. o godzinie 9.00 na  parkingu przy boisku szkolnym. Po uroczystości uczniowie udają się wraz z wychowawcami do klas, gdzie nastąpi rozdanie świadectw. (W przypadku opadów deszczu uroczystość na parkingu przy boisku nie odbędzie się i uczniowie wraz z wychowawcami udają się bezpośrednio do sal.)

Po całorocznej pracy należy się odpoczynek.

Wolontariusze potrafią nie tylko angażować się w różne akcje, ale chętnie biorą udział w zabawach plenerowych. W piątek (po wystawieniu ocen) poszliśmy na lody, a przy okazji na miłą zabawę plenerową. Poniżej reportaż zdjęciowy.

STYPENDIUM FUNDACJI EFEKT MOTYLA

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019! Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich w roku szkolnym 2017/18 mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób […]

1 2 3 59
Mawilux
ATMSolutions
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Microsoft IT Academy
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Zmiana rozmiaru czcionki
Kolory strony