Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

kwalifikacje:

  • E12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych.
  • E13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
  • E14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Przedmioty rozszerzone

  • matematyka
  • fizyka

kwalifikacje:

  • E03 - montaż systemów mechatronicznych.
  • E18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty rozszerzone

  • matematyka
  • fizyka

Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Oddajcie swój głos na nasz projekt do budżetu partycypacyjnego pt.

"Sportowa Wiśniowa dla Mokotowa".

Cel projektu to budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie ZSLiT nr 1 - najlepszego technikum na Mazowszu!

Perspektywy 2016

Szkoła Sukcesu

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.00, na boisku szkolnym.   Uwaga uczniowie klas I: o godz. 8.30 odbędzie się spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych.   Około godz. 9.45 – Uczniowie klas I rozpoczynają test z języka angielskiego. Prosimy, aby każdy z uczniów klas […]

Odbiór świadectw / dyplomów – egzaminy zawodowe

Zapraszamy po odbiór: świadectw/dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin), dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) z sesji czerwiec 2016 w dniu 26 sierpnia 2016 roku po godzinie 11:00.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe MATURALNE: 23 sierpnia godz. 9:00 – egzaminy pisemne 25 sierpnia godz. 8:00 – egzamin ustny z języka angielskiego   Egzaminy poprawkowe dla uczniów: 25 lub 26 sierpnia godz. 9:00 – część pisemna (część ustna w tym samym dniu po sprawdzeniu prac)

Rekrutacja uzupełniająca

Wolne miejsca: LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa – 3 technik mechatronik – 1 technik informatyk – 1 Podania można składać w sekretariacie szkoły do 8 sierpnia do godz. 15:30. Podanie powinno zawierać imię, nazwisko, PESEL kandydata oraz numer telefonu. Prosimy o wyraźne wskazanie oddziału, do którego kandydat się ubiega lub kolejności preferencji. Do podania […]

Zmiana terminu składania oryginałów dokumentów przez kandydatów

Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin składania dokumentów i zaświadczeń lekarskich na 29 lipca godz. 12:00. Zmieniono również terminy rekrutacji uzupełniającej. Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni […]

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Od dnia 15 lipca od momentu opublikowania list zakwalifikowanych sekretariat będzie wydawał skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do TECHNIKUM. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają od 15 lipca (od momentu wywieszenia list) do 26 lipca do godz. 12:00: oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego tylko TECHNIKUM: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia […]

1 2 3 9