Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Warunki ubezpieczenia szkolnego

Warunki ubezpieczenia szkolnego InterRisk

Uczniowie, którzy w danym roku szkolnym odbywają praktyki zawodowe są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem NNW. Jeżeli uczeń nie korzysta ze szkolnego ubezpieczenie zobowiązany jest ubezpieczyć się na własną rękę i okazać dowód ubezpieczenia w sekretariacie szkolnym