Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Odbiór matur !

Informujemy, że świadectwa dojrzałości z tegorocznego egzaminu maturalnego odebrać będzie można w dniu 30 czerwca 2017 r. od godziny 8:00 z sekretariatu szkoły.