Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o tytuł: 
MŁODEGO INNOWATORA
w roku szkolnym 2018-2019
POD HONOROWYM PATRONATEM:

Dr Alicji Adamczyk – Prezesa Urzędu Patentowego RP

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

 

Harmonogram Olimpiady:

HARMONOGRAM OLIMPIADY

BLOK A – Innowacje Techniczne

 • do 31.10.2018 r. – powołanie Komitetów Szkolnych
 • do 30.03.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych – I stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 08.04.2019 r. – przekazanie prac do Komitetu Okręgowego
 • do 23.04.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji okręgowych – II stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 27.04.2019 r. – przekazanie wersji elektronicznych prac
 • do 30.04.2019 r. – przekazanie prac do Komitetu Głównego
 • do 30.05.2019 r. – podsumowanie eliminacji okręgowych
 • do 30.05.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich – III stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 10.06.2019 r. – podsumowanie eliminacji ogólnopolskich

BLOK B – Wynalazczość

 • do 31.10.2018 r. – powołanie Komitetów Szkolnych
 • od 02-31.01.2019 r. – rejestracja w systemie
 • do10.02.2019 r. – informacje dla okręgów o terminach testów
 • 06 i 08.03.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych – I stopień
 • do 16.03.2019 r. – podsumowanie eliminacji szkolnych
 • do 20.03.2019 r. – zgłoszenia drużyn do Komitetu Okręgowego
 • do 31.03.2019 r. – informacja o eliminacjach okręgowych
 • do 20.04.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji okręgowych – II stopień
 • do 30.04.2019 r. – zgłoszenia drużyn do Komitetu Głównego
 • do 30.05.2019 r. – podsumowanie eliminacji okręgowych
 • do 08.06.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich – III stopień oraz podsumowanie

Informacje o Olimpiadzie: Anna Szyndler (sala 201)

Gra o UE w ramach projektu WIE „Wszystko gra?”

13 czerwca odbyła się gra z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Została ona opracowana i przeprowadzona przez Michała Białoskórskiego  z 1tc, Wiktora Boguckiego z 1tm2, Laurę Borutę  z 2ta, Marię Gąsiorek  z 2 ta, Agatę Gąskę  z 2ta, Macieja Grabowskiego z 1la , Wojciecha Jurkiewicza  z  1tm2, Kamila  Kowalewskiego z 2tb, Kamilę […]

Warsztaty Unity w ramach projektu „Wszystko Gra”

W maju odbyły się 10h warsztaty programowania gier w Unity. Zajęcia prowadziła firma zewnętrzna https://junior.codehub.edu.pl/. Na zajęciach stworzona została gra typu „infinity run”. Dzięki warsztatowi osoby zainteresowane programowaniem gier mogły się spotkać razem w grupie, napisać grę, którą łatwo rozbudować w bardzo popularnej technologii Unity i oczywiście zachować kontakt do osoby prowadzącej warsztat, aby rozwiewać dalsze programistyczne […]

Wieści z technologicznej części projektu „Wszystko Gra”

Uczniowie naszej szkoły przygotowali warsztaty z programowania dla uczniów szkół podstawowych nr 85 przy ul Narbutta oraz nr 271 przy ul. Niegocińskiej. Warsztaty dotyczyły programowania w językach JavaScript oraz w C++. Po warsztatach uczniowie oprowadzili gości po szkole i pokazali pracownie mechatroniczne, informatyczne, bibliotekę, samorząd. Nauczyciele i uczniowie, których gościliśmy byli jednogłośnie zadowoleni z takiej […]

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Zmiana rozmiaru czcionki
Kolory strony