Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.  Wykaz przychodni wykonujących bezpłatne badania

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  • Kontakt ze smarem – Emulgol ES-12, służący do obróbki metali skrawaniem – działanie obojętne na organizm człowieka lub lekko drażniące na oczy, skórę, układ oddechowy i błony śluzowe – 4 godziny lekcyjne (180 minut) w tygodniu przez 3 miesiące pierwszego roku nauki.
  • Lutowanie przy pomocy bezołowiowego stopu lutowniczego – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu w II semestrze drugiego roku nauki i I semestrze trzeciego roku nauki.
  • Hałas nie przekracza 80 dB – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu przez 5 miesięcy pierwszego roku nauki.
  • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki.

 Technik informatyk

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki.

 

Skierowania na badania będą wydawane od dnia 10 maja kandydatom, którzy wskazali naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci otrzymają skierowanie na badania 6 lipca od godz. 12:00 (po opublikowaniu list zakwalifikowanych).

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 12 lipca do godz. 10:00.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki (4 lata) lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?     otwórz

Treść rozporządzenia w sprawie badań otwórz