Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1  na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

——————————————————————————————————————–

Tytuł: Wykonanie przeglądu  przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym, A i C- (szt.3) oraz przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego –w budynku głównym  oraz budynku „A”. i C- (szt.3) oraz przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego –w budynku głównym  oraz budynku „A”.

——————————————————————————————————————–

Temat: Roczny przegląd  budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej  2000m2 ( bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych.