Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1  na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowo-ofertowy
  4. Wzór umowy

———————————————————————————————————————————————

Wykonanie projektu technicznego remontu wytypowanych pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, polegającego na rekonstrukcji tynków, malatur, okładzin podłóg i ścian, remoncie instalacji wewnętrznych, montażu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, dla potrzeb funkcjonowania FabLab (pracowni, laboratorium sprzyjającym popularyzacji nowych technologii, realizacji projektów itp.).

W załączeniu:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Specyfikacja opracowania projektowego
  3. Formularz cenowo-ofertowy
  4. Wzór umowy
Rysunki poglądowe:

 

Sprostowanie do Specyfikacji Opracowania Projektowego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————————————

Wykonanie  rocznego  przeglądu  budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków powyżej  2000m2 ( bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz przeglądem technicznym budynków: A, C, D ( powierzchnia zabudowy budynków nie przekracza 2000m2)

 

W załączeniu:

  1.  Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowo-cenowy