Remont podłóg – roboty posadzkowe w pomieszczeniach szkoły

Informacja o wyborze oferty


Dostawa środków czystości

 

Informacja o wyborze oferty

 

————————————————————————————————————————————————

Dostawa sprzętu komputerowego

W zawiązku z błędnymi formułami, zamieszczamy poniżej poprawiony Formularz cenowy:

poprawiony formularz cenowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————————————-

Wykonanie usługi przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:

„Wykonanie usługi przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1”

Wybranym wykonawcą jest:

lnsurance & Banking Service Sp. z o.o., S.K
ul. Kamykowa 54 lok. 1
03-289 Warszawa

oferujący realizację przedmiotu usługi w kwocie 3 900,00 zł brutto

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Dostawa kamer do systemu monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem


Dostawa materiałów elektrycznych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Dostawa farb i materiałów malarskich

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa tonerów do drukarek i kopiarek

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa  Zestawów  dydaktycznych  do badania układów elektrycznych i elektronicznych


Zintegrowany pakiet oprogramowania w języku polskim do zarządzania infrastrukturą IT składającą się z 350 stacji roboczych, posiadający budowę modułową (np. Axence nVision) lub spełniający identyczne wymagania.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa przełączników, dysków, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, głośników komputerowych, nagrywarek , kabli, płyt  CD-R i DVD

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa 4 stanowisk do nauki pneumatyki i elektropneumaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa podzespołów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Formularz cenowy
 4. Formularz cenowo- ofertowy
 5. Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wykonanie zmiany podłączenia zasilania p- poż. oraz wymiany zasilania w wodę gospodarczą budynku A należącego do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Specyfikacja techniczna
 3. Opis techniczny
 4. Rysunek
 5. Formularz ofertowo – cenowy
 6. Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa:System centralnego zarządzania i monitoringu punktów dostępowych, przełączników i routerów oraz instancjami oprogramowania, dostępny w publicznej chmurze z dowolnego miejsca, złożony z minimum

 1. zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. formularz ofertowo-cenowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Naprawa podłóg w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

 1. zapytanie ofertowe
 2. przedmiar robót
 3. formularz ofertowo-cenowy
 4. umowa wzór

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa materiałów elektrycznych  do  Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 , ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa

W załączeniu:

 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. formularz ofertowo-cenowy
 4. umowa wzór

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego – materiały elektryczne

informacja o wyborze oferty