Dyrektor: Sławomir Kasprzak

Wicedyrektor: Joanna Kamola-Okońska

Wicedyrektor: Magdalena Polak

Wicedyrektor: Krystyna Sławińska

Kierownik szkolenia praktycznego: Karolina Dołomisiewicz

Kierownik pracowni zajęć praktycznych: Zbigniew Niedbała


Dyrekcja Szkoły jest do dyspozycji nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w dniach:

Dyrektor Szkoły: Sławomir Kasprzak:

 

Wicedyrektor: Joanna Kamola–Okońska

Wicedyrektor: Magdalena Polak

Wicedyrektor: Krystyna Sławińska