Pisemne egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w terminie:

E.12 – 10 stycznia 2019

E.14 – 10 stycznia 2019

E.19 – 10 stycznia 2019

E.03 – 10 stycznia 2019

E.18 – 18 czerwca 219

E.13 – 18 czerwca 219

Egzaminy praktyczne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE we wrześniu 2018