ETAPY REKRUTACJI

 1. Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://warszawa.edu.com.pl

  27 kwietnia od godz. 9:00

 2. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00

 3. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

  od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

 4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

  od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00

 5. Lista kandydatów zakwalifikowanych

  6 lipca do godz. 12:00

 6. Wydanie skierowania na badania (technikum)

  od 10 maja od godz. 10:00 – kandydatom, którzy wskazali szkołę jako szkołę pierwszego wyboru

  od 6 lipca od godz. 12:00 do 9 lipca do godz. 16:00 – pozostałym kandydatom

 7. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

  od 6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00

 8. Lista przyjętych

  12 lipca do godz. 16:00

  Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

   

  Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 12 lipca.  W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w tym etapie według uzyskanej liczby punktów. Lista wolnych miejsc jest dostępna na stronie warszawa.edu.com.pl 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  13 lipca (piątek) od godz. 8:00 i 16 lipca (poniedziałek) do godz. 16:00

 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych

  29 sierpnia godz. 12:00

 3. Wydanie skierowania na badania (technikum)

  przy składaniu wniosku do szkoły

 4. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

  od 29 sierpnia od godz. 12:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00

 5. Lista przyjętych

  31 sierpnia do godz. 12:00