Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 określa do 15 kwietnia właściwy kurator oświaty. Czekamy na zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.