ETAPY REKRUTACJI

 1. Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://warszawa.edu.com.pl

  29 kwietnia od godz. 9:00

 2. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 8 maja od godz. 10:00 do 19 maja do godz. 15:00

 3. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

  od 16 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

 4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

  od 23 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00

 5. Lista kandydatów zakwalifikowanych

  5 lipca do godz. 16:00

 6. Wydanie skierowania na badania (technikum)

  od 6 lipca od godz. 10:00 do 7 lipca do godz. 16:00

 7. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

  od 6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do godz. 12:00

 8. Lista przyjętych

  14 lipca do godz. 16:00

  Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

   

  Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 14 lipca.  W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w tym etapie według uzyskanej liczby punktów.

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 10 sierpnia od godz. 10:00 do 14 sierpnia do godz. 16:00

 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych

  28 sierpnia do godz. 12:00

 3. Wydanie skierowania na badania (technikum)

  przy składaniu wniosku do szkoły

 4. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

  od 29 sierpnia od godz. 8:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00

 5. Lista przyjętych

  31 sierpnia do godz. 16:00