2017_2018 kalendarz

2017_2018 kalendarz egzamin zawodowy

Komunikat Dyrektora Szkoły nr 18/2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych