W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wchodzi:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa

tel. 22 646-44-99 lub 22 646-44-98
fax. 22 646-45-00

Sekretariat Dyrektora ZSLiT nr 1:     szkola@tm1.edu.pl
Sekretariat uczniowski ZSLiT nr 1:   sekretariat@tm1.edu.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości kontaktu również za pośrednictwem platformy ePUAP:

https://epuap.gov.pl