W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wchodzi:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa

tel. 22 646-44-99 lub 22 646-44-98

wszystkie sprawy związane z rekrutacją: rekrutacja@tm1.edu.pl

Sekretariat Dyrektora ZSLiT nr 1:     szkola@tm1.edu.pl
Sekretariat uczniowski ZSLiT nr 1:   sekretariat@tm1.edu.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości kontaktu również za pośrednictwem platformy ePUAP:

https://epuap.gov.pl


SEKRETARIATY

Sekretariat uczniowski – pok. 104

Sekretariat dyrektora – pok. 105

Sekretariat ds. egzaminów zawodowych i maturalnych – pok. 114a

Sekretariaty pracują od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW:

UWAGA !!!!
OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 ust. 1. pkt. 2 oraz ust. 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 informuje, iż od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania szkoła będzie realizowała swoje zadania z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

W związku z powyższym dostawców, pracowników Poczty Polskiej, kurierów prosimy o kontakt telefoniczny na wskazany poniżej numer telefonu:

(22) 646 44 98

Wnioski o wydanie zaświadczeń, duplikatów świadectw lub innych dokumentów prosimy przesyłać z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu, za pośrednictwem poczty:

  • elektronicznej na adres: szkola@tm1.edu.pl
  • lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
    Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56,
    02-520 Warszawa