Dyrektor ZSLiT nr 1 wprowadza do stosowania od 1 sierpnia 2018 r. :

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy
Ogólne Warunki Umowy Najmu

(Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 48/2017/2018)

————————————————————————————————————————————————-

BUFET – ogłoszenie i ofercie dzierżawy

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 oferuje do dzierżawy od 01 września 2018 r. pomieszczenie bufetowe o pow. 48 mna II piętrze budynku przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie ograniczonej działalności gastronomicznej, w formie bufetu dla uczniów i pracowników szkoły. Pełna treść ogłoszenia oraz wzór umowy dzierżawy znajduje się poniżej:

Ogłoszenie

Wzór umowy

(Ogłoszenie wywieszono również na tablicy ogłoszeń na I piętrze).

Informacja o wyborze oferty na dzierżawę pomieszczenia bufetowego w ZSLiT nr 1