W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące oddziały:

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  • TECHNIK INFORMATYK          3 oddziały (90 miejsc)
  • TECHNIK MECHATRONIK      2 oddziały (60 miejsc)

W obu zawodach przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka. Język obcy I to angielski, język drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski.

2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

  • oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi – językiem angielskim, matematyką i informatyką i drugim językiem obcym – niemieckim                                   2 oddziały (60 miejsc)

 

Przedmioty punktowane (ocena ze świadectwa ukończenia gimnazjum) to:
w technikum dla obu zawodów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka;
w liceum: język polski, matematyka, język angielski i informatyka.