W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące oddziały (liczba oddziałów / miejsc zostanie podana w terminie późniejszym):

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1
  • TECHNIK INFORMATYK
  • TECHNIK MECHATRONIK

W obu zawodach przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka. Język obcy I to angielski, język drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski.

2. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

  • oddział ogólny z 3 przedmiotami rozszerzonymi – językiem angielskim, matematyką i informatyką i drugim językiem obcym – niemieckim.

 

Przedmioty punktowane (ocena ze świadectwa ukończenia gimnazjum) to:
w technikum dla obu zawodów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka;
w liceum: język polski, matematyka, język angielski i informatyka.