Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

05.09.2018 r. – spotkanie z Rodzicami

5 września 2018 r.  odbędzie się spotkanie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy. Wykaz sal i godziny spotkań znajdują się w Harmonogramie zamieszczonym poniżej. Harmonogram

Od 04.09.2018 – Uczniowie korzystają z wejścia do szkoły od strony południowej

W związku z zakończeniem budowy boiska Dyrektor szkoły informuje, że od 4 września 2018 r.: Uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem od strony południowej i kierują się do szatni, a po zmianie obuwia i pozostawieniu okryć wierzchnich, przechodzą do sal na wyższych kondygnacjach klatką schodową środkową i północną. Komunikacja klatką południową odbywa się wyłącznie od […]

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców w dniu 5.09.2018 r. o godzinie 18.45 , sala 211 Zapraszamy

Rekrutacja na staż zagraniczny w Las Palmas

W dniach 03-07 września 2018 uczniowie klas III kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik mogą aplikować o staż zagraniczny w Las Palmas (Hiszpania). Staż będzie się odbywał w terminie: 12/11/2018 – 30/11/2018 (+ 2 dni podróży) w ramach projektu Erasmus+ o numerze: 2017-1-PL01-KA102-038008. Formularz aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w […]

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym. UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH !!! 3 września o godz. 8.30 odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych. (Listy klas i wykaz sal, w których odbędą się spotkania z wychowawcami, będą wywieszone w holu głównym.) Prosimy o przyniesienie długopisów […]

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 27 i 28 sierpnia. 27 sierpnia godz. 9:00 – wszystkie egzaminy z matematyki 28 sierpnia godz. 9:00 – język polski, język rosyjski i fizyka Egzamin pisemny trwa 60 minut. Po sprawdzeniu prac ok. godz. 11:00 rozpoczynają się egzaminy ustne.

Kiermasz używanych podręczników

Zapraszamy do czytelni na kiermasz podręczników używanych 6, 7 i 10 września od godz. 8:45 – 14:00. Zapraszamy uczniów klas pierwszych, starszych oraz absolwentów!

Wyniki po sesji letniej 2018 r. egzaminu z kwalifikacji zawodowych

W dniu 31 sierpnia 2018 r. od godziny 11:00 będzie można odebrać dyplomy i świadectwa po letniej sesji egzaminów z kwalifikacji zawodowych. ZAPRASZAMY. Pokój 114 a

MATURA POPRAWKOWA

Termin części pisemnej i ustnej matury poprawkowej to 21 sierpnia 2018 r. Egzamin pisemny godz.9:00, ustny 8:00. Poprawka przysługuje absolwentowi, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej. Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego z egzaminu maturalnego w sesji letniej 2018 r. zobowiązany jest do złożenia […]

Świadectwa dojrzałości 3 lipca

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 3 lipca od godz. 8:00 w sekretariacie lub w 114a. Gratulujemy wszystkim! 🙂

Wnioski o stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – do odbioru

Zapraszam do pok. 114a po odbiór wniosków o stypendium w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia edukacyjne  zostały już poświadczone za zgodność z oryginałem i można już przekazywać dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego.

BUFET – ogłoszenie o ofercie dzierżawy

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 oferuje do dzierżawy od 01 września 2018 r. pomieszczenie bufetowe o pow. 48 m2 na II piętrze budynku przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie ograniczonej działalności gastronomicznej, w formie bufetu dla uczniów i pracowników szkoły. Pełna treść ogłoszenia oraz wzór umowy dzierżawy znajduje się poniżej: […]

1 2 3 4 5 61
Mawilux
ATMSolutions
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Microsoft IT Academy
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Zmiana rozmiaru czcionki
Kolory strony