POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – uczeń

Ważne informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 7

 ul. Narbutta 65/71 w Warszawie

Psycholog p. Kamila Biernacka – Nowak

uczniowie niepełnoletni umawiają się na pierwszą wizytę z rodzicem/opiekunem prawnym

tel/fax: 22 849 99 98 e-mail:poradnia@ppp7.pl

tel/fax:22 849 98 03
tel. kom.: 519 831 523

Baza miejsc oferujących bezpłatną pomoc psychologiczną na terenie Warszawy

Specjalistyczna Poradnia OPTA

ul. Wiśniowa 56
(budynek B na terenie ZSLiT nr 1 )

Telefon: 22 826 39 16 oraz 506 399 683 jest czynny w dni powszednie w godz. 08.00 – 20.00

– Stowarzyszenie ASLAN

Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

tel. (22)636-49-04, (22)636-49-12

– Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

tel. (22)887-88-05; 508-350-320

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

tel. 22- 845-12-12, pon.-pt. 8:00-20:00

POZA ILUZJĄ”
Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii

02-586 Warszawa,  ul. Dąbrowskiego 75A
(stacja metra „Racławicka”)


tel./fax (022) 844 94 61; (0) 669 544 344
e-mail: info@pozailuzja.pl

Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa

tel. (22)622-99-09

NASTOLETNIA DEPRESJA – Poradnik dla Młodzieży

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-nastolatka

Kryzysowy telefon zaufania 116-123 (14:00-22:00)

 Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 192 88

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00)

Linia Wsparcia 800 70 2222

Centrum wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu)- 800-70-22-22