POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – rodzice

Zachęcamy do kontaktu z psychologiem/pedagogiem szkolnym – można do nas napisać przez e-dziennik lub umówić się na spotkanie osobiście 🙂

Szkołą  opiekuje się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 7

 ul. Narbutta 65/71 w Warszawie

Psycholog p. Kamila Biernacka – Nowak

uczniowie niepełnoletni umawiają się na pierwszą wizytę z rodzicem/opiekunem prawnym

tel/fax: 22 849 99 98 e-mail:poradnia@ppp7.pl

tel/fax:22 849 98 03
tel. kom.: 519 831 523

NASTOLETNIA DEPRESJA – Poradnik dla Rodziców

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – Poradnik dla Rodziców

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/poradnik-rodzica-siecioholizm/

Lista specjalistycznych punktów konsultacyjnych oferujących pomoc w diagnozowaniu/rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz dla osób z niepełnosprawnościami:

http://www.spk.waw.pl/

Baza miejsc oferujących bezpłatną pomoc psychologiczną na terenie Warszawy

 

Specjalistyczna Poradnia OPTA

ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa
(budynek B na terenie ZSLiT nr 1)

Telefon: 22 826 39 16 oraz 506 399 683 jest czynny w dni powszednie w godz. 08.00 – 20.00

– Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

tel. (22)636-49-04, (22)636-49-12

– Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

tel. (22)887-88-05; 508-350-320

– Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

tel. 22- 845-12-12, pon.-pt. 8:00-20:00

– POZA ILUZJĄ
Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii

ul. Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa
(stacja metra „Racławicka”)


tel./fax (022) 844 94 61; (0) 669 544 344
e-mail: info@pozailuzja.pl

Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa

tel. (22)622-99-09

Kryzysowy telefon zaufania- 116-123 (14:00-22:00)

Centrum wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego
(24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu) tel. 800-70-22-22