Tytuł: Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych I Technicznych Nr 1 W Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie 01.01 2018 r. – 31.12.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 20.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Tytuł: Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych I Technicznych Nr 1 W Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie 15.12 2017 r. – 31.12.2018 r.

Poniżej poprawiony wzór umowy na sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej, z prawidłowym terminem wykonania umowy.

I WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych I Technicznych Nr 1 W Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie 15.12 2017 r. – 31.12.2018 r.

Informacja o złożonych ofertach

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w Warszawie
Dokumentacja przetargowa:

PROJEKT TECHNICZNY:

Informacja dotycząca przetargu na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w Warszawie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w Warszawie
Dokumentacja przetargowa:

PROJEKT TECHNICZNY:

Informacja o przetargu nieograniczonym – unieważnienie postepowania