Tytuł: Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie 01.01.17 r. – 31.12.2017 r.


Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w Warszawie
Dokumentacja przetargowa:

PROJEKT TECHNICZNY:

Informacja dotycząca przetargu na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w Warszawie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w Warszawie
Dokumentacja przetargowa:

PROJEKT TECHNICZNY:

Informacja o przetargu nieograniczonym – unieważnienie postepowania