Temat: Dostawa  energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty