grono_ped_2015
 

 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Atkonis Hanna język polski
Bachowski Marek przedmioty zawodowe mechatroniczne
Bańkowska Renata język niemiecki
Bielska Iwona język angielski
Błażejewska Sylwia nauczyciel bibliotekarz
Całka Barbara religia / wychowanie do życia w rodzinie
Całka Zbigniew przedmioty zawodowe mechatroniczne
Dancewicz-Gajda Małgorzata fizyka
Dąber Daniel przedmioty zawodowe informatyczne
Dobrzańska Ewelina język niemiecki
Dołomisiewicz Karolina język angielski
Dołomisiewicz Krzysztof język angielski
Dorożko Sylwia historia
Ficner-Ogonowska Anna podstawy przedsiębiorczości
Gajewska Agnieszka fizyka
Garbala Leszek przedmioty zawodowe mechatroniczne
Grązka Michał przedmioty zawodowe mechatroniczne
Gronczyńska Bogusława bhp
Gruszka Wojciech geografia
Grzybowski Marian przedmioty zawodowe informatyczne
Hoch Paweł język rosyjski
Hornung-Halicka Magdalena język angielski
Hordejuk Małgorzata przedmioty zawodowe informatyczne
Jakubowska Małgorzata historia
Jaskólska Elżbieta matematyka
Jaśniecki Witold fizyka
Kaczor Ryszard przedmioty zawodowe mechatroniczne
Kaleta Agnieszka język angielski
Kamińska Anna język angielski
Kamola-Okońska Joanna język angielski
Karczmarczyk Alicja przedmioty zawodowe informatyczne i elektronika
Kasprzak Sławomir mechanika techniczna
Kobiałka Piotr przedmioty zawodowe informatyczne
Koza Dominik  edukacja dla bezpieczeństwa
Kozioł Mariusz przedmioty zawodowe mechatroniczne
Kukla Renata matematyka
Liszewska Monika język niemiecki
Łukaszewicz Adam wychowanie fizyczne
Maciejczyk Aneta język polski / wiedza o kulturze
Makara Tadeusz przedmioty zawodowe informatyczne
Malinowski Paweł wychowanie fizyczne
Markiewicz Ryszard przedmioty zawodowe mechatroniczne
Mołodowiec Mariusz wychowanie fizyczne
Naumczuk Justyna fizyka
Niedbała Zbigniew przedmioty zawodowe mechatroniczne
Olszewska Edyta wychowanie fizyczne
Osińska Marta język polski
wiedza o kulturze
Osińska Beata przedmioty zawodowe informatyczne
Ostrowska Beata przedmioty zawodowe mechatroniczne
chemia
Osytek-Pochwicka Edyta psycholog
Parzych Jolanta pedagog szkolny
Pawlak Tomasz chemia / biologia / podstawy przedsiębiorczości
Piskorska Monika matematyka
Polak Magdalena przedmioty zawodowe informatyczne
Popińska Katarzyna podstawy przedsiębiorczości
pedagog szkolny
Prajsnar Ewa przedmioty zawodowe informatyczne
Pyzik Lucyna przedmioty zawodowe informatyczne
Rędzioch-Korkuz Anna język angielski
Rogalska Beata język polski
Roguska Małgorzata programowanie strukturalne i obiektowe
Rułan Ewa przedmioty zawodowe informatyczne
Rybak Magdalena język polski
Sagata Katarzyna wychowanie fizyczne
Sienkiewicz Piotr matematyka
Sierańska Monika język angielski
Skoraczewski Marek matematyka
Sławińska Krystyna pedagog
Słupski Michał wychowanie fizyczne
Sobczyk Jolanta przedmioty zawodowe informatyczne
Sokół Agnieszka matematyka
Stachurska Agnieszka matematyka
przedmioty zawodowe informatyczne
Stasiewicz Małgorzata matematyka
Strzelec-Polit Renata język angielski
Szemet Aleksandra przyroda
biologia
chemia
Szyndler Anna język polski
Szyszko Jerzy przedmioty zawodowe mechatroniczne
Talmont Katarzyna język angielski
etyka
Tulska-Budziak Magda język rosyjski
Urban Elżbieta język angielski
Walczak Beata język angielski
Werbińska Magdalena język angielski
Węglarz Radosław wychowanie fizyczne
Wolski Artur religia
Wrona Andrzej przedmioty zawodowe mechatroniczne
Zdończyk Ewa wiedza o społeczeństwie
historia
Zdrodowski Rafał przedmioty zawodowe informatyczne