grono_ped_2015
 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Atkonis Hanna język polski
Bachowski Marek przedmioty zawodowe mechatroniczne
Bańkowska Renata język niemiecki
Błażejewska Sylwia nauczyciel bibliotekarz
Całka Barbara religia
etyka
Całka Zbigniew przedmioty zawodowe mechatroniczne
Cupryjak-Puchała Magdalena język polski
Dancewicz-Gajda Małgorzata fizyka
Dąber Daniel przedmioty zawodowe informatyczne
Dobrzańska Ewelina język niemiecki
Dołomisiewicz Karolina język angielski
Dołomisiewicz Krzysztof język angielski
Dorożko Sylwia historia
Ficner-Ogonowska Anna podstawy przedsiębiorczości
Gajewska Agnieszka fizyka
Garbala Leszek przedmioty zawodowe mechatroniczne
Grązka Michał przedmioty zawodowe mechatroniczne
Gronczyńska Bogusława bhp
Gruszka Wojciech geografia
Grzybowski Marian przedmioty zawodowe informatyczne
Hornung – Halicka Magdalena język angielski
Hoch Paweł język rosyjski
Jakubowska Małgorzata historia
Jaskólska Elżbieta matematyka
Kaczor Ryszard przedmioty zawodowe mechatroniczne
Kamińska Anna język angielski
Kamola-Okońska Joanna język angielski
Karczmarczyk Alicja specjalizacje systemy operacyjne i sieci komputerowe wg programu CISCO
Kasprzak Sławomir mechanika techniczna
Kobiałka Piotr przedmioty zawodowe informatyczne
Kowalczyk Mariusz przedmioty zawodowe mechatroniczne i informatyczne
Kozioł Mariusz przedmioty zawodowe mechatroniczne
Kukla Renata matematyka
Liszewska Monika język niemiecki
Łukaszewicz Adam wychowanie fizyczne
Maciejczyk Aneta język polski
Malinowski Paweł wychowanie fizyczne
Makara Tadeusz przedmioty zawodowe informatyczne
Markiewicz Ryszard przedmioty zawodowe mechatroniczne
Mołodowiec Mariusz wychowanie fizyczne
Naumczuk Justyna fizyka
matematyka
Niedbała Zbigniew przedmioty zawodowe mechatroniczne
Olszewska Edyta wychowanie fizyczne
Osińska Marta język polski
wiedza o kulturze
Osińska Beata przedmioty zawodowe informatyczne
Ostrowska Beata przedmioty zawodowe mechatroniczne
chemia
Ossowski Andrzej przedmioty zawodowe mechatroniczne
Parzych Jolanta pedagog szkolny
Pawlak Tomasz edukacja dla bezpieczeństwa
chemia
biologia
przedsiębiorczość
edukacja dla bezpieczeństwa
Piskorska Monika matematyka
Polak Magdalena przedmioty zawodowe informatyczne
Popińska Katarzyna podstawy przedsiębiorczości
pedagog szkolny
Pyzik Lucyna przedmioty zawodowe informatyczne
Raźniak Waldemar przedmioty zawodowe informatyczne
Rogalska Beata język polski
Roguska Małgorzata programowanie strukturalne i obiektowe
Rosińska Iwona BHP
Rułan Ewa przedmioty zawodowe informatyczne
Sagata Katarzyna wychowanie fizyczne
Skoraczewski Marek matematyka
Słupski Michał wychowanie fizyczne
Sobczyk Jolanta przedmioty zawodowe informatyczne
Sokół Agnieszka matematyka
Stachurska Agnieszka matematyka
przedmioty zawodowe informatyczne
Stasiewicz Małgorzata matematyka
Strzelec-Polit Renata język angielski
Sujecka Renata przedmioty zawodowe mechaniczne
Szemet Aleksandra przyroda
biologia
chemia
Szyndler Anna język polski
Talmont Katarzyna język angielski
religia
etyka
Tulska-Budziak Magda język rosyjski
Urban Elżbieta język angielski
Werbińska Magdalena język angielski
Węglarz Radosław wychowanie fizyczne
Wolski Artur religia
etyka
Wrona Andrzej przedmioty zawodowe mechatroniczne
Zdończyk Ewa wiedza o społeczeństwie
historia
Zdrodowski Rafał przedmioty zawodowe informatyczne