Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonać wyłącznie przelewem, na konto:

RADA RODZICÓW ZSLIT NR 1

85 1020 1068 0000 1902 0000 2758

tytuł przelewu: darowizna nazwisko i imię ucznia, klasa


DOKUMENTY: