UWAGA!!! Prosimy o wybieranie obu części oddziału w danym zawodzie (lub w liceum) – różnią się one tylko drugim językiem obcym. Wybranie tylko części z językiem hiszpańskim znacznie zmniejsza szanse na dostanie się do szkoły – to tylko 15 miejsc. Podania nie są wtedy rozpatrywane do części z niemieckim lub rosyjskim, a tam miejsc jest kilkukrotnie więcej.

Uwaga!!! Wszystkie strony podania muszą mieć ten sam kod paskowy. Dokonywanie zmian w systemie jest równoznaczne z koniecznością ponownego wydruku całego podania.

 

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018. otwórz

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w SEKRETARIACIE pokój 104 w godzinach 8:00 – 16:00. W dniu 18 maja (piątek) tylko do godz. 15:00.

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl

  • Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
  • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
  • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze swojej listy preferencji. Nie złożenie dokumentów do tego oddziału oznacza poszukiwanie miejsca na etapie rekrutacji uzupełniającej.
  • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

 

Rekrutacja do burs: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action

 

Prezentacja ze spotkania 14 marca 2018