BUFET – OBIADY DLA UCZNIÓW

Uprzejmie informujemy, że w szkole funkcjonuje bufet prowadzony przez firmę:

ANNA WRONA
e- mail : biuro@annawronacatering.pl
www.annawronacatering.pl

tel. 880 112 415

Bufet serwuje obiady w cenie:

  • 7 zł w abonamencie miesięcznym (ilość dni x 7 zł)
  • 13 zł obiad jednorazowy

Płatności za obiady w abonamencie miesięcznym można dokonać gotówką w bufecie lub przelewem na konto:
Anna Wrona
25 1240 6159 1111 0010 6487 9924

Opłacenie przelewem obiadu w abonamencie proszę zgłaszać SMS na nr telefonu 880 112 415 z podaniem: imienia i nazwiska Ucznia, klasy, ilości obiadów, okresu spożywania obiadów / miesiąc.