Zebrania rozpoczynają się o godz. 17:00.

7 września rozpoczęcie roku szkolnego
16 listopada  
11 stycznia oceny śródroczne
29 marca przewidywane oceny roczne dla klas maturalnych
26 kwietnia przewidywane oceny roczne dla klas III technikum
17 maja przewidywane oceny roczne dla klas I i II

 

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.