Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30.

UWAGA! Zebrania dla klas 3ta, 3tm3, 4ta i 4tm2 będą zaczynać się o 16:45, a 1la, 1lb, 1tb i 1tm2 o 17:30.

5 września rozpoczęcie roku szkolnego
7 listopada informacje bieżące, oceny, frekwencja
9 stycznia oceny śródroczne – podsumowanie I okresu
27 marca przewidywane oceny roczne dla klas maturalnych, klasy młodsze – informacje bieżące
22 maja przewidywane oceny roczne

 

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.