Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30.

6 września rozpoczęcie roku szkolnego
8 listopada
10 stycznia oceny śródroczne – podsumowanie I okresu
21 marca przewidywane oceny roczne dla klas maturalnych
18 kwietnia przewidywane oceny roczne dla klas III technikum
23 maja przewidywane oceny roczne dla klas I i II

 

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.