Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Praca dla absolwenta technika informatyka

Wydział Informatyki i Łączności RCB

poszukuje kandydatów na stanowisko

INFORMATYKA

Więcej informacji na stronie: http://rcb.gov.pl/dolacz-do-nas/

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 maja 2016 r. w Kancelarii Ogólnej RCB albo przesłać na adres:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa z dopiskiem:

Rekrutacja – Informatyk

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22-2365-815.

Można też aplikować przez email: informatyk@rcb.gov.pl

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content