Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Dobre praktyki i staże z Polfą Warszawa – oferta dla technika mechatronika

Zapraszamy uczniów oraz absolwentów klas technicznych o profilu mechatronicznym do udział w programie

„Dobrych Praktyk i Staży z Polfą Warszawa”

Oferujemy możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk dwa razy w roku lub 3 miesięcznych płatnych staży absolwenckich przez cały rok.

W ramach programu praktyk/staży oferujemy pracę z doświadczonymi  pracownikami produkcji oraz infrastruktury, podczas której uczestnicy mogą zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy z zaawansowanymi instalacjami przemysłowymi oraz z urządzeniami elektronicznymi i mechanicznym.

Dodatkowo oferujemy praktykantom/stażystom możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami zarządzania, m.in. KAIZEN, 5S, SMED.

Udział w programie „Dobrych Praktyk i Staży z Polfą Warszawa” to dobra okazja do poznać specyfikę pracy w branży farmaceutycznej oraz zbudowania kontaktów zawodowych w ramach Grupy Polpharma.

Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

Polfa Warszawa S.A.; ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

www.polfawarszawa.pltel. +48 22 535 70 70 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content