Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Od dnia 15 lipca od momentu opublikowania list zakwalifikowanych sekretariat będzie wydawał skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do TECHNIKUM.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają

od 15 lipca (od momentu wywieszenia list) do 26 lipca do godz. 12:00:

  1. oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego
  2. tylko TECHNIKUM: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie (zaświadczenie musi zawierać nazwę zawodu i datę ważności). Skierowanie na badania będzie wydawane od momentu wywieszenia listy zakwalifikowanych w dniu 15 lipca.
  3. 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
  4. kwestionariusz szkolny LICEUM: Kwestionariusz LO 2016 TECHNIKUM:Kwestionariusz TM 2016

Sekretariat pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

  • Kartę zdrowia z gimnazjum  i opinie z poradni psychologiczno -pedagogicznych prosimy przynieść na pierwsze zebranie z rodzicami.
  • Podania o przydzielenie do jednej klasy muszą być podpisane przez rodziców każdego z kandydatów (wszystko na jednym podaniu) – staramy się w miarę możliwości realizować wszystkie prośby. Podania należy najpóźniej złożyć do 26 lipca.
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content