Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Rekrutacja uzupełniająca

Wolne miejsca:

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa – 3

technik mechatronik – 1

technik informatyk – 1

Podania można składać w sekretariacie szkoły do 8 sierpnia do godz. 15:30. Podanie powinno zawierać imię, nazwisko, PESEL kandydata oraz numer telefonu. Prosimy o wyraźne wskazanie oddziału, do którego kandydat się ubiega lub kolejności preferencji. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa i wyników gimnazjalnych.

W tym etapie rekrutacji obowiązuje punktacja naliczana według identycznych zasad jak w etapie I.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą ogłoszone 25 sierpnia.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content