Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Opłaty egzamin zawodowy październik 2016

Wysokość opłaty za cały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wynosi 171,00 zł (za część pisemną 57,00 zł, za część praktyczną 114,00 zł), którą trzeba wnieść
w terminie do 30 września 2016 roku na termin sierpień-październik 2016 roku na konto bankowe Komisji:
80 1010 1010 010908223100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
W tym samym terminie (do 30 września 2016 r.) osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do złożenia w szkole dowodu wniesienia opłaty za egzamin lub wniosku
o zwolnienie z opłaty (należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów) w tej sesji egzaminacyjnej. Szkoła jest zobowiązana do zebrania dokumentów (dowodów wpłaty
i wniosków o zwolnienie z opłaty) i przesłania ich na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content