Warunki ubezpieczenia szkolnego

Dobrowolne ubezpieczenie dla uczniów 2021/2022 Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk Nr polisy: EDU-A/P 095925 UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo. Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy Interrisk : 17 1240 6960 7170 0012 … Czytaj dalej Warunki ubezpieczenia szkolnego