Warunki ubezpieczenia szkolnego

Dodatkowe ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2023/2024 Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk Nr polisy: EDU-A/P 126618 UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo. Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy InteRrisk : 74 1240 6960 … Czytaj dalej Warunki ubezpieczenia szkolnego