Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

W dniu 21 października 2016r. o godzinie 9:40 w sali 211 odbędzie się etap szkolny XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w tych zawodach proszeni są o wpisanie się na listę – pokój 110 (do 6 października). Mile widziani uczniowie klas trzecich i czwartych.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych:

  • Mechaniczno-budowlanej
  • Elektryczno-elektronicznej

TERMINY I WYMAGANIA:

  • ZAWODY I STOPNIA – SZKOLNE 21 października 2016 r.

Do rozwiązania: zestaw testów i zadań

  • ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE 11 stycznia 2017 r.

Do rozwiązania: zadanie z optymalizacji lub zastosowania informatyki w technice i dwa zadania tematyczne

  • ZAWODY III STOPNIA – CENTRALNE 7 – 9 kwietnia 2017 r.

Do rozwiązania: problem techniczny i dwa spośród trzech zadań tematycznych

 UPRAWNIENIA I NAGRODY LAUREATÓW:

  • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT
  • Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna
  • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych
  • Nagrody rzeczowe
  • Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun Laureata OWT

 ORGANIZATOREM XLIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ JEST FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA

Regulamin OWT [pdf]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content