Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Konkurs Laptop na bank – edycja 2016

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Laptop na bank”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie:

  • Rozwiązanie testu ekonomiczno-informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RCRE;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na www.nbportal.pl;
  • Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • I etap – eliminacje (test online) w dniu 15 grudnia 2016 r.;
  • II etap – półfinał (test online) – 22 grudnia 2016 r.;
  • III etap – finał – 12 stycznia 2017 r. w Centrali NBP w Warszawie.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, nazwiska i adresu e-mail opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl do dnia 9 grudnia 2016 r.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

I nagroda dla ucznia – laptop
II i III nagroda dla ucznia – tablety
Nagrody dla opiekunów laureatów – smartfony
Puchary dla szkół

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursuwww.nbportal.pl/laptop-na-bank

Warunkiem uczestnictwa osób zakwalifikowanych do finału jest dostarczenie Organizatorom Deklaracji udziału w Konkursie (Załącznik nr 1 do regulaminu) podpisanej, w przypadku osób niepełnoletnich przez prawnych opiekunów, a w przypadku osób pełnoletnich przez nich samych. Prosimy o przesłanie w/w Deklaracji do dnia 5 stycznia 2017 r. na adres: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 29, 45-315 Opole, z dopiskiem „Laptop na Bank”.

Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem.

Więcej informacji  o konkursie udziela Koordynator konkursu:

Ronald Zimek, laptopnabank@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 40475 71

 

 

Pozdrawiam

nbp_logo

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content