Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Matura próbna – informacja o pomocach

POMOCE EGZAMIN MATURALNY

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Zapewnia
biologia linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
chemia linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
fizyka linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
geografia linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
lupa zdający
historia lupa zdający
informatyka kalkulator prosty* zdający
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób szkoła
matematyka linijka zdający
cyrkiel zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory matematyczne szkoła
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty* zdający

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Dzień otwarty 25 marca 2023 r. (sobota) w godz. 9:30 -13:30

Harmonogram: Ważne! Serdecznie zapraszamy !!!

WYNIKI WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie protokołu z wyborów Przewodniczącego Samorządu Szkolnego z dnia 21 marca 2023 r. Dyrektor Szkoły wraz z Komisją Wyborczą informuje o wynikach: Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego ZSLiT1 zostałKornel Tyszkiewicz, uczeń klasy 4ptb. Kornel Tyszkiewicz był jednym kandydatem otrzymał 271 głosów za ( 64,4%) 150 głosów przeciw ( 35,56% ) Frekwencja wyborcza wynosiła 44,6 %.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Zuzanna Sutton uczennica klasy 1LD wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo”. Recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej ” Miłość szczęśliwa” w języku angielskim w przekładzie Stanisława Barańczaka. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży pogłębione o znajomość języków obcych.

Game Jam – głosowanie publiczności

Przez 72 godziny 10 zespołów 3 osobowych walczyło z wyzwaniem zaprojektowania gry grywalne o tematyce fantastyka. Uczestnictwo w Game Jamie to świetny sposób na rozwijanie umiejętności programowania i projektowania gier, a także na zdobycie doświadczenia w pracy w zespole. Zapraszamy do grania w gry które powstały jak również do oceny publiczności, Wy też możecie głosować […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content