Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Matura próbna – informacja o pomocach

POMOCE EGZAMIN MATURALNY

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Zapewnia
biologia linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
chemia linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
fizyka linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
geografia linijka zdający
kalkulator prosty* zdający
lupa zdający
historia lupa zdający
informatyka kalkulator prosty* zdający
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób szkoła
matematyka linijka zdający
cyrkiel zdający
kalkulator prosty* zdający
Wybrane wzory matematyczne szkoła
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty* zdający

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content