Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”

 • Termin konkursu 8 marca 2017 r. (środa).
 • Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika.
 • Regulamin i inne informacje o konkursie można znaleźć na stronie konkursu: http://www.eureka.suwikr.pl/eureka/
 • Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Katarzyna Gajewska do
  7 grudnia 2016 r. (środa).
 • Można zgłosić uczestnictwo do p. Małgorzaty Dancewicz-Gajdy
  i p. Justyny Naumczuk do 7 grudnia 2016 r. (środa).
 • Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

1

Zapraszamy do uczestnictwa!!!

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content