Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Podsumowanie szkolnej akcji krwiodawstwa

 

Do naszej listopadowej akcji zgłosiło się aż 86 osób gotowych podzielić się z drugim człowiekiem bezcenną cząstką siebie,  w celu ratowania jego zdrowia i życia. Gotowość młodzieży z Wiśniowej do oddania krwi przerosła nasze możliwości organizacyjne, więc zgodnie z obietnicą – akcję powtórzymy w nowym roku, wiosną.

 

15 listopada personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Warszawie zarejestrował 45 osób, z których 29 oddało krew,

czyli w sumie 11 600ml tego bezcennego płynu!

 

Brawo! To doskonały rezultat! Gratuluję młodzieży (i  p. Tomaszowi Pawlakowi) empatii oraz odwagi! W imieniu swoim, personelu RCKiK w Warszawie, a przede wszystkim osób potrzebujących, dziękuję WSZYSTKIM, którzy zgłosili swą gotowość do oddania krwi, TAKŻE TYM,  którzy z przyczyn zdrowotnych lub organizacyjnych ostatecznie oddać jej nie mogli.

Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji akcji p. Barbarze Całce oraz Szkolnemu Wolontariatowi, a także Paniom Pielęgniarkom, które czuwały nad zdrowiem posilających się śniadaniem krwiodawców.

 

 

Aleksandra Szemet

 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content