Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Do zawodów okręgowych XLIII OWT zakwalifikowano następujących uczniów Naszej szkoły:

  • Cezary Głębocki
  • Marcin Pela
  • Bartosz Różański
  • Maciej Mitura
  • Łukasz Piotrowski
  • Grzegorz Pawełczyk
  • Michał Sowulewski

Zawody okręgowe odbędą się dnia 11 stycznia 2017 roku /środa/ i będą trwać pięć godzin.

Zawody II stopnia polegają na:

  1. Rozwiązaniu zadania z zastosowania informatyki w technice lub zadania optymalizacyjnego.
  2. Rozwiązaniu 2 zadań spośród 3-ech w wybranej grupie tematycznej.

Zawody rozgrywane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. Podczas rozwiązywania zadań uczestnicy mogą korzystać z tablic, kalkulatorów do obliczeń oraz kilku poradników tematycznych /drukowanych/ przyniesionych ze sobą, natomiast nie mogą korzystać z komputerów przenośnych, laptopów, palmtopów itp., z telefonów komórkowych oraz własnych notatek i zbiorów zadań /w tym zbioru zadań z OWT/.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content