Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zaprogramuj swoją przyszłość

zaprogramuj swoją przyszłość

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Celem projektu jest podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz 230 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Cel główny osiągnięty zostanie m.in. poprzez realizację takich zadań jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli,  dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów w zawodzie Technik Mechatronik oraz Technik Informatyk, współpracę z pracodawcami, czy doposażenie pracowni programowania robotów i pracowni hydrauliki siłowej.

Wartość projektu: 1 008 625,50 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

W najbliższym czasie rozpoczynamy rekrutację na szkolenia:

dla zawodu technik mechatronik:

  • Szkolenie z zakresu programowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC Siemens S7-1200
  • Szkolenie z zakresu programowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC GE Fanuc
  • Kurs ECDL CAD 2D

dla zawodu technik informatyk:

  • Szkolenie z programowania gier komputerowych

 

ZAPISY W BIURZE PROJEKTU w dniach: 30.11.2016 – 2.12.2016
w godz. 14:00 – 16:00 w pok. 10

Decyduje kolejność zgłoszeń (data zgłoszenia). Przy dużej liczbie chętnych będzie brana pod uwagę średnia ocen z poprzedniej klasy.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content