Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Projekt „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa”

Ambasada USA, Fundacja Elektrownia Inspiracji i Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w projekcie „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa”. Jest to projekt finansowany przez Departament Stanu USA. Jednym z jego elementów jest konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bardzo prosimy o promocję konkursu w Państwa szkołach i instytucjach i zgłaszanie zespołów uczniowskich do organizatorów projektu.
Projekt „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa” ma na celu budowanie odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń, z której korzystamy wszyscy jako użytkownicy, ale przede wszystkim na budzeniu empatii na potrzeby innych, szczególnie tych, którzy mają utrudnienia w poruszaniu się czy w percepcji. Projekt wpisuje się w realizację idei przyjaznej wszystkim przestrzeni publicznej, która służy zrozumieniu potrzeb osób z ograniczeniami sprawności.
W konkursie uczniowie mają za zadanie nakręcenie 3-minutowego filmu nt. barier w ich otoczeniu, które utrudniają funkcjonowanie osobom z ograniczeniami sprawności. Zachęcamy, by zespoły uczniowskie do współpracy w tworzeniu materiału zaprosiły osoby z niepełnosprawnościami i/lub seniorów z ich najbliższego otoczenia, gdyż bezpośrednie relacje pozwalają poznać potrzeby tych osób. Zaproszone do współpracy osoby z ograniczeniami sprawności nie muszą posiadać statusu ucznia.
Aby zgłosić udział w projekcie, należy wypełnić załączony formularz (także do pobrania ze strony internetowej konkursu). Termin składania prac: 21 stycznia 2017.
Spośród nadesłanych prac jury wybierze 8 najlepszych filmów. Do uczniów-autorów tych filmów wyślemy studentów architektury. Przygotują oni projekt architektoniczny likwidacji sfilmowanych barier, który może posłużyć później włodarzom miejscowości w tworzeniu dostępnej dla wszystkich przestrzeni. Zespoły uczniowskie i trzy najlepsze projekty architektoniczne studentów zostaną nagrodzone podczas ogólnopolskiej konferencji „Miasta Dostępne” w Gdyni.
Więcej na temat konkursu: http://wspolnaprzestrzen.xyz/Konkurs/
Więcej na temat projektu: http://wspolnaprzestrzen.xyz/ oraz https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lna-przestrze%C5%84-wsp%C3%B3lna-sprawa-346248259044833/
Wszelkie pytania dot. konkursu i projektu prosimy kierować do p. Anny Rutz: a.rutz@elektrowniainspiracji.pl
Serdecznie zapraszamy i liczymy na zaangażowanie Państwa i Państwa uczniów. Dziękujemy za pomoc w promocji konkursu!
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content