Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

W dniach 13 stycznia uczniowie klas maturalnych będą mogli wprowadzić zmiany do swoich deklaracji.  Zapraszam w podanym poniżej terminie do sali 116.

Niezgłoszenie się oznacza, że deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się ostateczną.

Oddział Dzień Godzina
3la 13 stycznia (piątek) 14:15 – 15:00 (8 lekcja)
3lb 14:15 – 15:00 (8 lekcja)
4ta 11:40 – 12:25 (5 lekcja)
4tb   9:40 – 10:00 (3 lekcja)
4tc 10:00 – 10:25 (3 lekcja)
4td 12:35 – 13:20 (6 lekcja)
4tm1 13:25 – 14:10 (7 lekcja)
4tm2 10:35 – 11:00 (4 lekcja)
4tm3 11:00 – 11:20 (4 lekcja)

 

Uczniowie niewprowadzający żadnych zmian do deklaracji z września składają tylko podpis w polu „deklaracja ostateczna”.

Uczniowie wprowadzający zmiany nanoszą je na deklaracji papierowej, a następnie podają wprowadzone zmiany do deklaracji elektronicznej.

Uczniowie, którzy wiedzą, że będą nieobecni w tym dniu powinni zgłosić się do pokoju 114a odpowiednio wcześniej.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content