Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Terminarz wyborów na Przewodniczącego Rady Uczniów

 

  1. Cel terminarza: sprawne i mądrze zaplanowane przeprowadzenia wyborów na stanowisko Przewodniczącego Rady Uczniów ZSLiT nr. 1 w Warszawie
  1. Termin realizacji celów określonych w poniższej tabeli: marzec 2017 – kwiecień 2017
Data: Cele:
13 marca –  17 marca Powołanie Komisji Wyborczej przez Radę uczniów.
13 marca – 31 marca Komisja Wyborcza:

informuje uczniów ZSLiT nr 1(dalej „Zespół Szkół”) o terminarzu wyborów i  warunkach, które potencjalny kandydat musi spełniać – tj. wyrażenie chęci do startu w wyborach,  nienależenie do klasy kończącej w bieżącym roku szkołę oraz zebranie co najmniej 40 nazwisk i podpisów uczniów Zespołu Szkół(lista poparcia). Uczniowie zostają również poinformowani o tym, że mogą oddawać listy poparcia do Komisji Wyborczej do piątku 31 marca.

31 marca, piątek Komisja Wyborcza o godzinie 15:00 zamyka możliwość dalszego oddawania list poparcia a następnie dokonuje weryfikacji owych list.
5 Kwietnia, środa Komisja Wyborcza po weryfikacji list poparcia ogłasza uczniom Zespołu Szkół listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Uczniów oraz informuje, że przez kolejne 2 tygodnie (tj. 5 kwietnia-19 kwietnia) odbywać się będą kampanie wyborcze kandydatów. Kampanie zostaną zakończone wspólną debatą kandydatów.
19 kwietnia, środa Komisja Wyborcza ogłasza koniec kampanii wyborczych kandydatów, informuje o czwartkowej (tj. 20 kwietnia) ciszy wyborczej(również o konsekwencjach nie przestrzegania ciszy wyborczej), oraz o harmonogramie piątkowych(tj. 21 kwietnia), właściwych wyborów.
21 kwietnia, piątek Komisja Wyborcza przeprowadza wybory na Przewodniczącego Rady Uczniów ZSLiT nr. 1 w Warszawie, a następnie liczy głosy i dokonuje porównania, który z kandydatów zebrał największą liczbę głosów.
24 kwietnia, poniedziałek Komisja Wyborcza ogłasza uczniom Zespołu Szkół, który z kandydatów uzyskał największą liczbę głosów i tym samym stał się niezaprzysiężonym Przewodniczącym Rady Uczniów oraz informuje uczniów o planowanej dacie zaprzysiężenia, które to odbędzie się w dniu uroczystości pożegnania klas kończących szkołę

 

Ostateczne wyniki rekrutacji na staż zagraniczny w Las Palmas

Miło nam poinformować, że znamy już ostateczne wyniki rekrutacji na staż zagraniczny w Las Palmas, Hiszpania, który odbędzie się w listopadzie 2021 w ramach projektu Erasmus+ o nr 2020-1-PL01-KA116-079334. Po rozpatrzeniu odwołania i analizie stosownej dokumentacji komisja rekrutacyjna postanowiła podtrzymać wcześniejszą decyzję o liczbie przyznanych kandydatom punktów. Do wyjazdu zakwalifikowali się: 1 Jałocha Maciej 3GTA […]

Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w   Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej Szczegóły:XXXVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest w roku szkolnym 2021/2022 planowana na 3 etapy. Pierwszy etap szkolny odbędzie się w pierwszej dekadzie stycznia 2022 r. Informacje z dokładnymi terminami poszczególnych etapów będą dostępne na https://www.facebook.com/Olimpiada-Wiedzy-Ekologicznej-193484550834372 http://ekoolimpiada.pl/ Zapisy u Pani A. Szemet

Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Maszy Wodnych, który polega na zbudowaniu (max przez 3 uczniów) zgodnie z regulaminem, modelu turbiny przetwarzającej energię kinetyczną i potencjalną wody na energię mechaniczną. Zgłoszona na turniej maszyna może wziąć udział tylko w jednej z dwóch konkurencji: moc wydajność. Więcej szczegół znajduje się w regulaminie konkursu na stronie www.turniejmaszyn.pl. […]

ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content