Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ogólnopolski Konkurs Administratorów Sieci Komputerowych

Szanowni Państwo,

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Administrowania Siecią Komputerową „Firma w opałach” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. Szczegóły dotyczące konkursu i jego organizacji zamieszczamy poniżej.

 

Chcesz sprawdzić się w łamaniu zabezpieczeń sieci komputerowej? Uważasz, że informatyka jest Twoją pasją? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję i wyzwanie – Ogólnopolski Konkurs Administrowania Siecią Komputerową „Firma w opałach” organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.

 

W dniach od 8 do 12 maja 2017 roku ochotnicy z całej Polski zmierzą się z postawionym w tym celu systemem bezpieczeństwa fikcyjnej firmy, wcielając się w rolę podstępnego włamywacza. Zadania zostały  podzielone na trzy etapy. Po wykonaniu każdego z nich uczestnik melduje wykonanie zadań zgodnie z przekazaną po rejestracji instrukcją. Po pozytywnej ocenie wykonania zadań uczestnik uzyskuje prawo do zadań z kolejnego etapu. Zakończenie ostatniego etapu oznacza skończenie konkursu dla uczestnika. Oczywiście, konkurs rozgrywany jest online. Nie musisz się ruszać, wystarczy, że ruszysz szare komórki! Osoby chętne dostaną dostęp do zadań konkursowych znajdujących się na stronie https://csi.informatics.jaworzno.pl/, a do ich wykonania niezbędna jest tylko wiedza z zakresu administracji sieciami komputerowymi i zarządzania usługami sieciowymi.

 

Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród młodych ludzi oraz rozwijanie ich kreatywności i nieszablonowego myślenia, poza tym popularyzacja zarządzania sieciami komputerowymi, jak i propagowanie pracy w środowisku Open Source.

 

Zainteresowany? Uczeń do konkursu zgłasza się pośrednio przez opiekuna naukowego (nauczyciel; rodzic). Osoba, która będzie zgłaszać uczestnika musi wysłać formularz zgłoszenia dostępny pod adresem http://1lo.jaworzno.pl/wp/?page_id=1204 w terminie do 30 kwietnia 2017 roku, następnie przejmuje zgodę od rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie i przechowuje ją do wglądu dla Organizatorów Konkursu. Regulamin konkursu dostępny w załączniku oraz na stronie http://1lo.jaworzno.pl/wp/?page_id=1207.

 

Bez wątpliwości atutem konkursu jest możliwość uczestnictwa dowolnej liczby uczniów z danej szkoły, dzięki czemu wykazać się będą mogły szkoły o profilu informatycznym. Kolejnym mocnym punktem jest system oceny pracy, 70% punktacji ogólnej zarezerwowane jest dla poprawnego wykonania wszystkich zadań, zaś 30% przypada na ocenę kreatywności oraz pomysłowości w rozwiązywaniu problemów. Uczestnicy będą zgłaszać wykonanie zadania na liście rankingowej, gdzie automatycznie zostanie zaktualizowana liczba zdobytych punktów. Lista z laureatami zostanie opublikowana na stronie http://1lo.jaworzno.pl/. 3 laureatów z największą liczbą punktów otrzyma certyfikat „Administratora Sieci” oraz liczne nagrody rzeczowe, których rozdanie odbędzie się w 8 czerwca o godzinie 11:00 w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

 

Ogólnopolski Konkurs Administrowania Siecią Komputerową „Firma w Opałach” jest smakowitym kąskiem dla osób czujących się pewnie w dziedzinie zarządzania siecią oraz tych, którzy dopiero się uczą i chcą sprawdzić swoje umiejętności. W rywalizacji wymagamy zaangażowania od uczestników, zaś my oferujemy doskonałą organizację, zaplecze techniczne, sprawiedliwą ocenę prac i wyśmienite nagrody.

 

Informację i zapisy Daniel Dąber sala 127 lub 305

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content