Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

III edycji programu stypendialnego „Mazowsze”

Harmonogram prac związanych z rekrutacją uczniów do III edycji programu stypendialnego „Mazowsze”

  • 26-27 czerwca 2017 r. złożenie przez uczniów wydrukowanych zarejestrowanych wniosków wraz
    z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych przez uczniów ubiegających się o stypendium;
  • 26-27 czerwca 2017 r. wstępna weryfikacja składanej dokumentacji. Odpowiedzialni: p. Beata Osińska, p. Leszek Garbala oraz p. Krystyna Sławińska. Dyżur w sali nr 17 w godzinach 10.00-14.00;
  • 28-29 czerwca 2017 całościowa weryfikacja kompletności i zgodności z regulaminem III edycji złożonych dokumentów przez Zespół Koordynacyjny. Dyżur w sali 17 w godzinach 10.00-14.00;
  • 30 czerwca 2017 oraz 3 lipca 2017 r podpisanie przez dyrektora szkoły zweryfikowanych dokumentów;
  • 4 lipca 2017 r. odbiór przez wnioskodawców sprawdzonej i poświadczonej dokumentacji ze szkoły;
  • 20 lipca 2017 r. ostateczny termin składania przez wnioskodawców poświadczonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, Departament edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content