Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Daj sobie szansę – zostań naszym Stypendystą!

 

19 czerwca br. rusza nabór do III projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018!

Od 19 czerwca do 6 lipca br. będzie trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja
i Sport/Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 20 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

W ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie 4.786,00

Za otrzymane wsparcie uczniowie mogą opłacić udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach oraz sfinansować zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania. Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content