Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Rekrutacja do stypendiów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci już od ponad 30 lat pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach naukowych i artystycznych. Organizujemy obozy naukowe, warsztaty i wiele innych projektów dla zdolnej młodzieży z całej Polski.

Trwa rekrutacja na następny rok szkolny – na nowe zgłoszenia czekamy tylko do 30 czerwca!

Program jest adresowany do tych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a w szkole i najbliższym otoczeniu nie znajdują wyzwań na miarę swoich możliwości. Podczas kwalifikacji bierzemy pod uwagę przede wszystkim wyniki własnej pracy uczniów (w tym prace badawcze, opisy eksperymentów lub rozwiązania zadań, próby literackie itp.), a także osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (choć ich posiadanie nie jest warunkiem koniecznym). Przez Program Funduszu przeszło, w ciągu niemal 35 lat, kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści.

W Programie pomocy wybitnie zdolnym oferujemy pomoc merytoryczną. Dajemy wybranym uczniom możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowanych i prowadzonych specjalnie dla niech przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty, obozy, seminaria, staże badawcze organizowane przez Fundusz dają szansę kontaktu z wybitnymi przedstawicielami różnych dziecin wiedzy oraz samodzielnej pracy nad wybranymi problemami badawczymi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu laboratoryjnego. 

Rekrutacja 2017 – wnioski o pomoc Funduszu można składać on-line do końca czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej funduszu www.fundusz.org lub w poradniku on-line fundusz.org/rekrutacja

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content