Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wnioski „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 2017/2018 – do odbioru

Uprzejmie informuję, że wnioski „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 2017/2018 zostały już podpisane i proszę zgłaszać się po ich odbiór do pok. 105,  I piętro – Sekretariat Dyrektora.

Przypominam, że  Wnioskodawca w terminie nie później niż 10 dni roboczych od dnia zamknięcia rejestracji przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami bezpośrednio, za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym dopisek: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz numer ID wniosku.

(Podobno składając osobiście wniosek w urzędzie – również musi on być w kopercie z wyżej wspomnianym dopiskiem).

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content