Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Egzamin z ECDL CAD

Projekt  „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.1, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r.

 

UWAGA: Egzamin z ECDL CAD

MIEJSCE EGZAMINU:  Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa, sala nr 403

Egzaminatorzy: p. Zbigniew Niedbała (gr. 1,4,5), p. Andrzej Wrona (2,3)

 

HARMONOGRAM

Egzamin ECDL CAD

Dzień/miesiąc/rok Nazwa grupy Godzina egzaminu Egzaminator
16.09.2017 grupa 1 10.00 Z. Niedbała
16.09.2017 grupa 2 12.00 A. Wrona
23.09.2017 grupa 3 09.00 A. Wrona
23.09.2017 grupa 4 11.00 Z. Niedbała
23.09.2017 grupa 5 13.00 Z. Niedbała

 

Na egzamin proszę się zgłosić z 15 minutowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content