Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Konkurs „Aplikacje bez barier” w ramach projektu „Warszawa bez barier” Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

W konkursie będą wyróżnione aplikacje mobilne już dostępne oraz koncepcje aplikacji dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników, w tym osób
z niepełnosprawnościami. Dla wszystkich laureatów przygotowano nagrody oraz statuetki, które zostaną wręczone podczas Wielkiej Gali Integracji (18 listopada 2017 r. na Arenie Ursynów w Warszawie). Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 10 października 2017 r.

 

Wszystkie informacje o Konkursie na stronie:

http://www.integracja.org/bariery-cyfrowe/konkursy-technologiczne-2/aplikacje-bez-barier/

 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content