Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Kwalifikacja na staż zawodowy do Las Palmas

W dniu 04.09.2017 rozpoczyna się rekrutacja na zagraniczny staż  zawodowy w Las Palmas organizowany w ramach projektu unijnego Erasmus + “Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy”.
Komplet dokumentów (wzory w załączniku) należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do piątku 08.09.2017 do godziny 14:00.
Również w piątek przeprowadzony będzie test poziomujący z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.
 
UWAGA:
Osiągnięcia w konkursach oraz olimpiadach muszą być potwierdzone kopią dyplomu, certyfikatu itp.
 
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
  1. Krzysztof Dołomisiewicz – koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego
  2. Krystyna Sławińska – wicedyrektor szkoły, pedagog
  3. Alicja Karczmarczyk – nauczyciel kształcenia zawodowego
  4. Karolina Dołomisiewicz – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel języka angielskiego
Dokumenty:
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content