Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Pierwsza polska edycji programu PRAMERICA MOC DZIAŁANIA

Celem przedsięwzięcia jest promowanie społecznego zaangażowania uczniów szkół ponadpodstawowych i ich wolontariatu w lokalnych społecznościach. Projekt ma formę konkursu,

w ramach którego uczniowie opisują podjęte przez siebie inicjatywy społeczne, które są od dłuższego czasu przez nich realizowane.

Nagroda  – wyjazd  do Waszyngtonu na spotkanie z wolontariuszami z całego świata.

Więcej informacji na stronie www.mocdzialania.pl

Zgłoszenia p. Barbary Całki sala 402 do 30 września 2017r.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content