Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do programu „Przedsiębiorcza Młodzież”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadgimnazjalnych (wszystkich typów szkół) , do udziału w programie „Przedsiębiorcza młodzież”.

Program realizowany jest przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży, a współfinansowany przez m st. Warszawę.

W ramach programu prowadzone są dwa konkursy:
– konkurs na innowacje,
– konkurs na projekty społeczne.

Konkurs na innowacje:
1. Celem jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Pomysły mogą dotyczyć dowolnej dziedziny życia. Mogą być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
2. Uczniowie, pracując w grupach (minimum 4-osobowych), będą mieli za zadanie:
– wymyślić nowe rozwiązanie (w dowolnej dziedzinie),
– opisać i zgłosić swój pomysł,
– opracować prototyp/model/prezentację pomysłu.
Uczestnikom konkursu zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne i finansowe.
3. Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości do 1 500 zł na przygotowanie prototypu pomysłu.
4. Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 r.
5. Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. Pula nagród wynosi 13 200 zł. Szczegółową strukturę nagród określi jury konkursu.

Konkurs na projekty społeczne:
1. Jest to konkurs dla młodzieży, która chce działać na rzecz swojego środowiska.
2. Projekt społeczny powinien być działaniem zespołowym młodzieży. Grupa realizująca projekt musi składać się przynajmniej z 10 osób.
3. Na realizację projektu społecznego grupa młodzieży może otrzymać środki finansowe w wysokości do 1 500 zł.

Konkursy są dwuetapowe:
– zgłoszenie pomysłu – do 13 października 2017 r. i wybór projektów do realizacji,
– realizacja projektu

Zgłoszenia projektów należy dokonać za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/przedsiębiorcza młodzież). W zależności od konkursu należy wybrać zakładkę: „projekty społeczne” lub „konkurs na innowacje”.

Zachęcamy do odwiedzenia strony programu www.pcyf.org.pl oraz kontaktu z koordynatorem z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży –  Sławomir Piwowarczyk, s.piwowarczyk@pcyf.org.pl tel. 22 826 10 16

W załącznikach znajdują się szczegółowe zasady konkursów.

Z poważaniem
Sławomir Piwowarczyk

Załączniki:

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content