Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

Celem  olimpiady jest:

– umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap),

– zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny,

–  kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny,

– wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie, upowszechnianie Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów, promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych.

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do p. Sylwii Błażejewskiej (biblioteka).

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content