Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE MATURALNE 2018 – ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Termin złożenia deklaracji maturalnej – matura 2018 r. – w większości przypadków upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.,  jednak najlepiej ją złożyć 

do 20 grudnia 2017 r. z powodu możliwych urlopów pracowniczych w okresie około świątecznym. 

Więcej informacji znajdziesz:

  1. http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3035  – deklaracje dla „nowej” i „starej” matury
  2. http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3032 – zasady indywidualnego zgłaszania się na egzamin maturalny bezpośrednio do OKE
  3. http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2935 – dotyczy opłat za maturę
  4. http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3024 – dotyczy matury z informatyki
  5. http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3021  – w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas            egzaminu

ABSOLWENT Z LAT UBIEGŁYCH STAWIA SIĘ W SZKOLE MACIERZYSTEJ OSOBIŚCIE I ELEKTRONICZNIE WYPEŁNIA STOSOWNĄ DEKLARACJĘ, KTÓRĄ PO WYDRUKOWANIU POTWIERDZA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM (lub patrz pkt 2). Można to zrobić w godzinach 8:00 – 15.30 w pokoju 114 A lub sekretariacie szkoły.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content